Home – Libeňská spojka

Vítejte na stránkách iniciativy Libeňská spojka?NE 

Co je vlastně Libeňská spojka? Je to tunel a soustava navazujících dopravních staveb, která se má stát součástí Městského okruhu (vnitřního) a má spojit dva dopravní tahy. Vjezdy a výjezdy jsou u Bulovky a U Kříže.

Proč vznikla iniciativa Libeňská spojka? NE  Magistrát hl. m. Prahy připravuje dostavbu SV části vnitřního městského okruhu. Dopravní řešení v podobě dálnice s tunely, nájezdovými a výjezdovými rampami, až 8 metrů vysokými protihlukovými stěnami, který MHMP preferuje pro oblast Pelc-Tyrolka – Povltavská – U Kříže a Libeňská spojka, by však však naprosto zničilo městský rezidenční charakter Dolní Libně a násilně by oddělilo oblast Dolní a Horní Libně. Nevratně by poškodilo životní prostředí a veřejný prostor, zdevastovalo historickou zástavbu, negativně by ovlivnilo rozvoj lokality do budoucna. Přivedlo by do vltavské kotliny více aut, zplodin, hluku atd. při výstavbě i následném provozu.

  • Chceme informovat a mobilizovat veřejnost, zabránit výstavbě zbytečné Libeňské spojky s jejími devastačními dopady.
  • Chceme otevřít dialog s politiky, úředníky, odborníky a veřejností o ohleduplnějších variantách dopravního řešení tak, aby tranzitní doprava nevedla obytnými a rekreačními zónami.
  • Chceme, aby budoucí řešení bylo moderní a zohlednilo všechny formy městské dopravy i potřeby pěších.
  • Chceme, aby diskuse vedla ke zpracování alternativních, případně i hledání nových řešení ve spolupráci s architekty a urbanisty.

 

Iniciativa Libeňská spojka? NE je podpořena z programu Rychlé granty Nadace Via.

Městský okruh v médiích

08. 2017

Záznam z debaty o dostavbě vnitřního i vnějšího okruhu, v průběhu debaty se však toto rozlišení vytratilo. Důležité je dostavit vnější Pražský okruh a hledat řešení, aby se Pražané neudusili u vnitřního.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000370808/obsah/561335-nedokoncene-prazske-okruhy

06. 2017

Rozhovor s náměstkem primátorky pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD):

Dolínek jde do ostré taktiky a zkouší to přes ohrané útoky na Stranu Zelených, na které ovšem velká část obyvatel slyší:
http://nazory.e15.cz/rozhovory/zeleni-si-berou-prazany-za-rukojmi-chteji-mamuti-krizovatky-rika-dolinek-1333489

 

Reakce Vratislav Filler, Auto-Mat:

https://www.facebook.com/vratislav.filler.doprava/posts/1685442801761443

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2150130-blanka-ii-cili-vlasta-nebo-nekdo-uplne-jiny-v-praze-vznikne-studie-jine-trasy

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/473898/neshodli-se-trojkoalice-dal-odmita-navrh-ano-a-cssd-kudy-vest-mestsky-okruh.html

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/praha-necha-vypracovat-studii-alternativni-trasy-mestskeho-okruhu/1496256

Rozhovor s ředitelem pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřejem Boháčem:

http://byznys.lidovky.cz/mestsky-okruh-neni-nejdulezitejsi-stavba-v-praze-rika-reditel-institutu-planovani-a-rozvoje-ifq-/doprava.aspx?c=A170607_150325_ln_domov_ELE

05. 2017

http://praha.e15.cz/praha/novinky/praha-uz-vi-kudy-vest-novou-blanku-proti-tunelu-se-stavi-stropnicky-1332366

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/blanky-ii-se-desi-lide-z-libne-kudy-povede-20170526.html

https://www.finance.cz/491447-magistratni-odbor-ma-zacit-pracovat-na-dokonceni-okruhu/

 

Materiál ohledně dostavby byl stažen. Děkujeme všem, kteří podpořili otevřený dopis primátorce a radě:

http://praha.idnes.cz/tunel-blanka-pokracovani-rozbroje-d5t-/praha-zpravy.aspx?c=A170523_2327848_praha-zpravy_rsr

04. 2017

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2099903-poruchy-spanku-ale-take-infarkt-mezinarodni-den-pripomina-skodlive-ucinky-hluku

03. 2017

http://www.cibulky.info/radlicka-radiala-a-mestsky-okruh/

02. 2017

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2032072-padesatka-nestaci-soud-naridil-dalsi-zklidneni-ulice-v-holesovickach

 


06. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1539690-blanka-ii-se-vraci-okruh-ale-muze-zustat-i-trvale-nedokonceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

NOVINY Městský okruh jinak_září 2017

V září 2017 jsme společnými silami a za podpory nadace VIA dali dohromady aktuální informace k Libeňské spojce. Výsledkem jsou občanské noviny Městský okruh jinak. Budeme rádi, když jejich obsah budete šířit dál. Je totiž důležité, aby se co nejvíc lidí začalo zajímat o to, co se v jejich okolí děje. Dřív, než bude pozdě. …

Získali jsme grant od nadace Via

V rámci takzvaných rychlých grantů jsme získali od Nadace Via grant, který podpoří naši informační kampaň o dostavbě Městského okruhu a především Libeňské spojky.

Materiál ohledně dostavby byl stažen

Materiál ohledně dostavby byl stažen. Děkujeme všem, kteří podpořili otevřený dopis primátorce a radě. http://praha.idnes.cz/tunel-blanka-pokracovani-rozbroje-d5t-/praha-zpravy.aspx?c=A170523_2327848_praha-zpravy_rsr

O nás

Jsme lidé, kteří žijí v Libni, rodiče, pejskaři, motoristé, cyklisté. Za všechny Zuzana Ondomišiová a Tomáš Pavlů.

Kontakt: pavluthom zavináč gmail.com


Na jaře 2017 zaslali členové spolků a iniciativ: Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat,  Potala, 8jinak! Sdružení SERPENS, Okrašlovací spolek Libeň dopis radním ohledně dostavby Městského okruhu:

Vážená paní primátorko, vážení členové rady,

obracíme se na Vás v záležitosti dostavby severovýchodní části Městského okruhu, kterou dle dostupných informací budete projednávat již v úterý 23. 5. 2017.

Vážíme si Vašich kroků, které jste podnikli pro zlepšení dopravy v našem městě, ať už to je snížení ceny jízdného v městské hromadné dopravě nebo efektivnější úpravy linek MHD či otevření přívozu mezi Karlínem a Holešovicemi.

O to více jsme znepokojeni, že chcete schválit dostavbu Městského okruhu podle zastaralých plánů ze 70. let, které nerespektují moderní poznatky a vize urbanistů, architektů a dopravních inženýrů. Např. vybudování vyústění tunelu na Bulovce v bezprostřední blízkosti městské nemocnice a v obytné oblasti je těžko obhajitelné.

Jako představitele našeho hlavního města vás proto žádáme,

  • abyste obnovili úsilí o dostavbu vnějšího obchvatu Prahy tak, aby tranzitní doprava nevedla městem.
  • abyste podpořili dostavbu Městského okruhu tak, aby dopravní tahy vedly mimo rezidenční oblasti a odpočinkové zóny (kritické místo zamýšleného MOV je např. Povltavská s ničivým dopadem na blízké parky, cyklostezku, sportoviště).
  • abyste věnovali vážnou pozornost dalším variantám řešení, jejichž návrhy a plány existují, jsou promyšlené, levnější i efektivnější, případně hledali nové vhodné řešení.
  • abyste zahájili diskuzi o dokončení Městského okruhu s odborníky i veřejností a hledali takovou variantu, která nepřipraví obyvatelům Prahy 8 stejnou zátěž do budoucna, jakou přinesla magistrála rozdělující střed našeho hlavního města. Oblasti, kudy v zastaralých plánech procházejí dálniční tahy a stavby tunelů, mnohaúrovňových křížení apod. jsou dnes již stejným centrem pražské kotliny a nenávratně by vytvořily např. z historické Libně izolovaná gheta mezi tunely.

Jako představitele našeho hlavního města vás proto prosíme, nenechte se vyprovokovat k unáhleným rozhodnutím, která přinesou prospěch pouze některým, ale město a jeho obyvatelé přijdou zkrátka. Dostavba okruhu trvá již natolik dlouho, že malé zdržení kvůli lepší vizi pro celou Prahu a lepším vyhlídkám obyvatel dotčených oblastí do budoucna jistě stojí za to.

Věříme, že naše argumenty zvážíte a zasadíte se o dostavbu Městského okruhu, který bude funkční, moderní a za přiměřených nákladů.

S pozdravem za občany Prahy,

……

Odpověď na Otevřený dopis paní primátorce a Radě HMP.

Vážená paní Ondomišiová, vážený pane Pavlů,
tímto reaguji na Váš Otevřený dopis ze dne 22. 5. 2017 k dostavbě Městského okruhu adresovaný primátorce a radním HMP.

V návaznosti na význam, polohu a postavení Prahy v rámci země byla historicky vytvořena široká škála dopravních vazeb. Nejbližší jsou oboustranné regionální vazby na Středočeský kraj. Postavení Prahy jako hlavního města ČR podmiňuje také významnou dojížďku obyvatel z celé republiky. Je to jak dojížďka za prací či do škol, tak i za nákupy, za kulturou, ale i do zdravotnických zařízení a podobně. Výrazně středová poloha a atraktivita nejen v rámci ČR, ale i Evropy předurčila Prahu k roli jak důležitého cíle cest, tak i místa křížení řady významných tranzitních tras.

Základní funkcí dopravy je přemisťování osob, nákladů a informací v daném území. Každý dopravní systém je vždy tvořen dopravní cestou (koridorem určeným pro pohyb dopravních prostředků), dopravními prostředky a složkou organizace a řízení.
Podle vývoje socioekonomických ukazatelů za několik posledních let lze usuzovat, že i poptávka po mobilitě v rámci města a regionu bude dále stoupat v souvislosti např. s:
· rostoucím počtem obyvatel (v Praze nárůst o cca 40 tis., ve Středočeském kraji o cca 45 tis. od roku 2011),
· prodlužující se průměrnou délkou dožití a věkem odchodu do penze (nárůst počtu osob starších 65i let od roku 2010 o 30 tisíc, to je o 13,5 %),
· setrvalým nárůstem cestovního ruchu (o více než 1,5 mil. návštěvníků víc než v roce 2011; celkově 320 % celorepublikového průměru),
· růstem bytové výstavby (cca 5200 dokončených bytů v roce 2015, což je cca 170 % celorepublikového průměru),
· růstem počtu ekonomických subjektů (o cca 45 tis. od roku 2011; cca 170 % celorepublikového průměru).

K zajištění spolehlivého dopravního systému je třeba najít rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Poptávka je charakterizována jednotlivými požadavky na přemístění, které se odehrává prostřednictvím různých druhů dopravních prostředků. Nabídka dopravy je primárně založena na pevné dopravní infrastruktuře, která slouží pro pohyb jednotlivých dopravních prostředků, a to jak individuální dopravy, tak především vozidel systému hromadné dopravy. Velmi důležitou roli při uspokojování poptávky hraje složka organizace a řízení.
Dle údajů z Ročenky dopravy 2016 vydané TSK-ÚDI dosáhla Praha rekordního stupně automobilizace:
· 1 registrovaný osobní automobil na 1,6 obyvatele
· dopravní výkon stoupl oproti předchozím obdobím na 22,253 mil. vozokm za průměrný pracovní den

Oba tyto hlavní ukazatele potřeby individuální automobilové dopravy jsou tak historicky nejvyšší hodnoty poukazující na trvale rostoucí trend poptávky pro využití komunikační sítě města. Zároveň však trvale roste poptávka po dopravě s využitím prostředků hromadné dopravy i alternativních způsobů (cyklo, pěší). Celkově se proto dá konstatovat, že v rámci pražské aglomerace trvale roste poptávka po přepravě, což je způsobeno mj. nedokončeností základních prvků dopravního sítě města. A to jak na bázi linek hromadné dopravy, tak i komunikací pro vedení dopravy automobilové.

Cílem přestavby sítě pozemních komunikací hlavního města je vybudovat nadřazenou a technicky vybavenou síť komunikací, která by na sebe svou atraktivitou soustředila převážnou část veškeré automobilové dopravy. Zároveň s tím musí umožnit i dopravně vyhovující navázání na vstupy státní silniční sítě do území města. I když dnes komunikace navrhujeme jinak než před 30 nebo 50 lety, s veškerou zodpovědností se dá konstatovat, že jejich nedokončenost není dnešní vývoj, ale historický dluh se všemi negativními dopady. Tohoto handicapu je proto třeba využít nikoliv k jeho prohloubení a další nečinnosti, ale k využití moderních přístupů a využití zkušeností pro co nejvhodnější dokončení díla, které bylo započato a dosud nebylo dokončeno.
K problematice podmínky EIA na zprovoznění MO po dokončení PO snad jen tolik, že tato podmínka je v rámci procesu přípravy respektována. Ovšem tato skutečnost nemůže být při plánování strategických dopravních staveb HMP interpretována jako důvod k nečinnosti, či k zastavení inženýrsko – projektové přípravy, která díky současnému legislativnímu prostředí představuje časový horizont v řádech jednotek, většinou však bohužel desítek let. Tak jako běží příprava staveb MO, tak zároveň běží na ŘSD ČR příprava dokončení Pražského okruhu. Pro shrnutí, v tuto chvíli je dokončena a posuzována dokumentace EIA na PO511. Předpoklad vydání Závazného stanoviska MŽP je v listopadu 2017. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je předpokládáno v polovině roku 2018. Předpokládané zprovoznění je uvažováno v roce 2023-25. Zároveň běží práce na aktuální technické studii staveb PO518 a 519. Zahájení prací na nové EIA se předpokládá koncem tohoto roku. Předpokládaný horizont zprovoznění těchto staveb je plánován rovněž cca do roku 2030.

Práce na obou důležitých součástech pražského nadřazeného systému komunikací musí běžet současně a koordinovaně. Výkyvy mohou znamenat nejen časové zdržení, ale v případě změn i závažné nabourání doposud projednaných a schválených výstupů a podkladů. Je třeba si uvědomit, že doprava využívá daných možností sítě, a to jak v reálném světě, tak i v dopravních modelech. Změna – odstranění, znatelný posun atd. mohou vést ke zcela odlišným nárokům a především dopadům na jiných připravovaných stavbách! V konkrétních případech např. neexistence Městského okruhu jistě povede ke zvýšení intenzit dopravy na okruhu Pražském.

Chápeme jisté obavy o podrobné řešení konečného vzhledu a dispozice povrchových částí MO a LS. Je na místě upozornit, že konečná podoba vzhledu, ale i dispozice těchto ploch neměly a ani nemohly být doposud předmětem konkrétní diskuze. Veškeré studijní prověření podléhaly z ekonomických, ale i praktických důvodů čistě záměru prověření vlivů stavby na životní prostředí. Tedy jednomu legislativnímu kroku při procesu povolování stavby, kdy se zhodnocuje efekt plánované stavby jako celku. Mj. se vyhodnocuje jaké trasování zvolit, tak aby bylo z environmentálního hlediska co nejpřijatelnější. Podrobné řešení jednotlivých povrchových lokalit (chodníky, přechody, cyklostezky, parkování, dostavba, parky, barevné a architektonické řešení, atd.) je předmětem až dalších prací a to už pro jednu konkrétní doporučenou variantu. A v tomto bodě se nyní nacházíme.
A právě s vědomím nutnosti vedení široké diskuze k této problematice a na základě projednávání dokončení MO na jednání zastupitelstva HMP dne 15. 6. 2017, zadalo OSI MHMP ve spolupráci s IPR prověření možných variant řešení severovýchodní části MO.
S pozdravem
Petr Dolínek