varianta Auto Mat

Auto*Mat se celkově zamýšlí nad smyslem Městského okruhu. Upozorňuje na nutnost jeho dostavby, ale tak, aby to město nezadlužilo a aby ze stavby byl cenný přínos. Sdružení varuje, aby stavba nebyla přínosem pouze pro automobily, ale též pro hromadnou, cyklistickou a pěší dopravu. Cílem je zajistit průjezd městem, ale tak, aby nedošlo k navýšení intenzit dopravy ve městě a zároveň využít novou komunikaci k omezení průjezdu skrz centrum města.

Varianta Auto*Mat zahlubuje ulici v Holešovičkách. Výjezd z tunelu Blanka navazuje na ulici Povltavská. Z Liberecké je možno sjet do Zenklovy, tak jako dnes.

Dále doprava pokračuje dnešními komunikacemi a pod Malešicemi vede jediný navrhnutý krátký tunel.

Kapacity sdružení neumožňují do detailu rozkreslit celá území. Sdružení ale nabízí, že všechny části okruhu mohou mít podobu přívětivou k městskému prostředí.

K omezení intenzity dopravy v blízkosti centra města navrhují využít více kapacit ulic Kbelská a Průmyslová.

Současné mimoúrovňové křižovatky jsou v návrhu ponechány, ale nevznikají žádné nové.

Nutné je zároveň s dokončením Městského okruhu využít jeho potenciál a provést doprovodná opatření.

Zdroj: http://www.auto-mat.cz/ a Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat