varianta D3A

Varianta zpracovaná ateliérem D3A se na první pohled zamýšlí nad dopravou v Praze komplexněji. Dostavbu Městského okruhu ihned využívá i pro přetvoření Severojižní magistrály v dvoupruhovou městskou ulici s tramvají. Zároveň ale Magistrálu plnohodnotně nahrazuje právě městským okruhem. Dále ateliér D3A zpracovává do detailu urbanismus celé stavby. Ruší mimoúrovňové křižovatky a v případě nutnosti tunelů je umisťuje podobně jako Letenský tunel, tak aby okolí nenarušovaly svými vjezdy či výjezdy. Městský okruh se též vyhýbá Povltavské, kde vytváří příjemné nábřeží.

Dnešní 13,34km dlouhá Severojižní Magistrála je nahrazena 10,4km dlouhou komunikací v jednom směru a 13,46km dlouhou komunikací v druhém směru.

Řešení zahrnuje tunel v Libni a poté dva jednosměrné tunely, které mají podobné rozměry jako Letenský tunel.

Jednosměrné úseky jsou zapojeny do městské sítě, ale nevytváří složité křižovatky. Umožňují tak plynulejší provoz.

Dnešní výjezd z tunelu Blanka v Troji je plynule navázán na zahloubenou ulici v Holešovičkách. Doprava tak není svedena do Povltavské a ani do Argentinské, v které jezdí tramvaj.

Z Liberecké je možné pokračovat zahloubenou ulicí V Holešovičkách či novým tunelem pod Libní. Mimoúrovňová křižovatka na Bulovce je zrušena. Dochází tedy ke zklidnění ulic V Holešovičkách i Zenklovy, kde je možno budovat nové náměstí či klidnou městskou ulici. Vjezdy do tunelu jsou řešeny zahloubením Liberecké a tedy nenarušují okolí Bulovky.

Zdroj: www.d3a.cz a Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat