varianta DUÁL

V roce 2012 si magistrát zadal u studia DUA prověřit levnější alternativní možnosti vedení městského okruhu. Studio se pokusilo navrhnout variantu jak co nejlépe využít stávající komunikační síť a postupně dostavit městský okruh. V 1. etapě návrhu vznikla myšlenka DUÁLu, který vede dopravu nejen skrz Libeň, ale též skrz Kbelskou a Průmyslovou ulici. S touto variantou měl později pracovat i Institut plánování a rozvoje Prahy. Dle studia DUA, ale dostavba měla být rozdělena do 4 etap:

V 1. etapě měl být tah skrz Průmyslovou ulici upraven tak, aby byly klíčové uzly přestavěny na mimoúrovňové křižovatky a došlo k navýšení jejich kapacit. Vznikla tedy varianta DUÁL, kterou později rozpracoval Institut plánování a rozvoje Prahy.

Ve 2. etapě měla být zahloubena ulice v Holešovičkách a též dokončena Radlická radiála a stavba č. 511.

Ve 3. etapě měla být dokončena Libeňská spojka a Vysočanská radiála, to by umožnilo uvolnění dopravy z Povltavské a vytvoření městského nábřeží.

Ve 4. etapě měl být dokončen úsek od Balabenky po Malešice, měla se ale nalézt jednodušší a efektivnější varianta, než jakou je tunel Blanka II.

V oblasti Holešoviček měl být výjezd z tunelu Blanka plynule nasměrován do zahloubeného tunelu v Holešovičkách. Došlo by tím k odklonění dopravy z Povltavské a mostu Barikádníků. To se zdá jako jediný plus tohoto návrhu.

Velké mimoúrovňové křižovatky jsou v návrhu bohužel ponechány a to jak v oblasti Holešoviček, tak na Bulovce.

zdroj: Institut plánování a rozvoje Prahy a Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat