varianta Magistrát

Magistrát se v těchto dnech snaží prosadit dostavbu Městského okruhu. Pojďme si tu představit postupně různé varianty, které zatím vznikly a prodiskutovat jejich výhody či nevýhody. Dnes představujeme Variantu Magistrátu prosazovanou hnutím ANO a ČSSD: 3 tunely (Povltavská, Libeňská spojka a Blanka II) 8 Mimoúrovňových křižovatek, z toho 6 uvnitř města minimálně 40 miliard Kč

Po Blance I má pokračovat doprava v jednom směru dnešní Povltavskou a v druhém tunelu pod Bílou skálou.

Na ulici v Holešovičkách má navazovat tunel Libeňská spojka.

Libeňská spojka začíná mimoúrovňovou křižovatkou u Bulovky. Všimněte se ve vizualizaci nenápadně skrytých dvou výjezdů/vjezdů z tunelu.

Libeňská spojka má být dvoupatrová.

S Povltavskou se Libeňská spojka setkává U Kříže, tam je dnešní  mimoúrovňová křižovatka ještě rozšířena.

zdroj: mestskyokruh.info a Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat